Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:00
- Ben Larkin.
- Selam, Larkin.

1:11:03
- Mesajýný aldým.
- Askerler nerede?

1:11:05
- Geliyorlar.
- "Geliyorlar mý"?

1:11:08
Uh-huh. 1 dakika içinde.
1:11:11
Dinle, Poe,
Bunu indirebilirim?

1:11:14
- Devam et.
- Sende indirecek misin?

1:11:17
Üzgünüm, patron, ama güvendiðim
sadece 2 kiþi var.

1:11:20
Birisi kendim.
Diðeri sen deðilsin.

1:11:25
- Demek Cindino herkesi gaza getirdi.
- Evet.

1:11:28
Eðer Güney Amerikalý bir uyuþturucu
kralýna güvenemiyorsan, kime güvenebilirisn?

1:11:33
- Þakaydý.
- Benimle konuþtuðuna sevindim.
Þimdi uçaða dönmek zorundayým.

1:11:39
Sen özgürsün, Poe.
Ne yapýyorsun?

1:11:42
Bir arkadaþýn hayatýyla oynayamam,
Larkin. Hepsi bu.

1:11:45
Uçakta arkadaþýn mý var?
1:11:48
Gördünmü, Senin hakkýnda emindim.
Dosyaný okudum.

1:11:52
Kötü biri deðilsin. Sadece yanlýþ
zamanda yanlýþ yerdesin.

1:11:55
Görüþürüz, Larkin.
1:11:59
Karýnla konuþtum.
1:12:07
- Karþýlýklý mý?
- Karþýlýklý.

1:12:11
Ve küçük kýzýnla.
1:12:15
Casey'i gördün mü?
1:12:22
Eðer bu iþ kötüye giderse, Larkin,
Korkarým kýzým...

1:12:25
beni anlamayacak.
1:12:28
Eðer karýmla tekrar konuþursan,
onu...

1:12:32
sevdiðimi söyle.
1:12:35
O benim minik kuþum.
1:12:38
Ama arkamda düþen bir adam
býrakamam.

1:12:45
Benim için yaparsýn,
di mi, Larkin?

1:12:48
Emin olabilirsin.
Sen benim için ne yapacaksýn?

1:12:52
Ne yapacaðýmý düþünüyorsun?
1:12:54
Bu boktan günü kurtaracaðým.

Önceki.
sonraki.