Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:10
Haydi beyler.
Adamlar geliyorlar.

1:13:14
- Bu uçaðýn hemen çýkmasýný istiyorum.
- Hadi millet!

1:13:33
- 10 dakika daha.
- 10 dakika öncede ayný þeyi söyledin.

1:13:39
Selam, Bob.
Akþam yemeðine katýlýr mýsýn?

1:13:46
Sen hasta mýsýn?
1:13:49
- Neden sordun?
- Hasta görünüyorsun.

1:13:54
- Hastayým.
- Ýlaç alýyor musun?

1:13:58
Bunun ilacý yok.
1:14:01
- Þarký söyleyelim mi?
- Þarký mý?

1:14:04
"Tüm dünya onun ellerinde"'yi
biliyor musun?

1:14:08
Evet.
1:14:09
Tüm dünya onun ellerinde
1:14:13
O bütün dünyaya sahip
1:14:15
Hadi.
1:14:17
Tüm dünya onun ellerinde
1:14:22
Bütün dünya onun ellerinde
1:14:27
Bütün dünya onun ellerinde
1:14:31
Tüm dünya onun ellerinde
1:14:52
Uçak yerde. Tekrar ediyorum.
Uçak yerde.

1:14:55
Ama uzun sürmeyecek.
Hangi cehennemdesin?

1:14:57
Lerner'ýn batý sýnýrýndayýz.

Önceki.
sonraki.