Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:18:01
Bu uçaðýmýz.
1:18:02
- Bu ne?
- Çakýl taþý.

1:18:06
Tamam.
1:18:08
Konvoy buradan girecek.
1:18:11
Ýlk olarak birinci arabayý halledeceðiz.
Sonra sonucuyu...

1:18:15
tuzaða çekeceðiz,
bu çember...

1:18:17
Ölü insanlarla dolacak.
1:18:21
Nathan, herkesi yerlerine yerleþtir
tamam?

1:18:25
Þu propan tüplerini getirin.
1:18:30
hoo, yürrü kýzým.
1:18:33
Hadi, hadi. Onlarý buraya kapatýn.
Hýyarlýk yaparlarsa, gebertin.

1:18:39
Ben ne yapayým?
1:18:41
Bunu al. Hurdalýða git.
1:18:44
- Geçmeye çalýþanýn gözünü çýkart.
- Tamam.

1:19:37
Gel küçük domuzcuk.
1:19:57
Yakýna. Daha yakýna.

Önceki.
sonraki.