Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:19:37
Gel küçük domuzcuk.
1:19:57
Yakýna. Daha yakýna.
1:20:07
Tanrým.
Katliam çýkacak.

1:20:12
Ben Larkin.
Adamlarýna geri çekilmelerini söyle!

1:20:15
Þimdi.
1:20:46
Hadi seni Allahýn belasý boktan
külüstür!

1:20:53
- Ne yapacaksýn?
- Napýyorsun adamým?

1:20:58
Evet, Baby-O...

Önceki.
sonraki.