Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:07
Tanrým.
Katliam çýkacak.

1:20:12
Ben Larkin.
Adamlarýna geri çekilmelerini söyle!

1:20:15
Þimdi.
1:20:46
Hadi seni Allahýn belasý boktan
külüstür!

1:20:53
- Ne yapacaksýn?
- Napýyorsun adamým?

1:20:58
Evet, Baby-O...
1:21:00
Þimdi zamaný deðil ama...
1:21:05
Hadi yapalým!
1:21:18
Bak ne olacak, orospu!
1:21:21
Bishop.
1:21:34
- Siktir git!
- Götüne basacam!

1:21:39
Onu rahat býrak!
1:21:54
Kamyonun arkasýna geçin!
1:21:56
Kamyonun arkasýna geçin!

Önceki.
sonraki.