Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:00
Bu þeyi indir.
1:31:02
Beni dinle babacýk.
Bir motor vuruldu...

1:31:06
Yakýt yok,
ve hýzla düþüyoruz.

1:31:09
Þu þeritte ineceðim yer.
Sadece tek kelime, çakacaaz.

1:31:15
Çölde vursak, daha iyidi Larkin.
1:31:17
Þimdi zayiat daha fazla olacak.
1:31:25
Sýký tutunun hanýmlar. Vegas'ta
bir gece geçirmeye gidiyoruz.

1:31:31
Tüm dünya onun ellerinde
1:31:35
Tüm dünya onun ellerinde
1:31:39
- Bütün dünya onun ellerinde
- Kapa çeneni, Hasta herif!
Gebereceðiz!

1:31:45
- Havaalanýna ulaþabilir mi?
- Ýmkansýz efendim.

1:31:52
Tamam. Polis, itfaiye, ambulans...
1:31:56
ve CPR bilen herkesi istiyorum.
1:32:14
Bu çok güzel!
1:32:20
Uyan, Cyrus!
1:32:22
Onun ellerinde
1:32:30
Parçalanmýþ bebekler
1:32:40
Cyrus, uyan!
1:32:47
Benimle kal.
1:32:55
Beyaz Covette'in sürücüsü
lütfen arabanýzý alýn yoksa
çekilecek.

1:32:59
Yoldan çýkýyoruz!
Ben gidiyorum!


Önceki.
sonraki.