Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:30:02
Poe!
1:30:06
Poe!
1:30:08
- Tekrarlýyorum, hedef kilitlendi efendim.
- Malloy, uçak elimizde!

1:30:13
Yerleþim alaný üzerinde deðiliz.
Tam zamaný efendim.

1:30:17
- Ateþ etmeyin.
- Malloy, onu dinle! O bir dost!

1:30:20
O sadece karýsýna ve kýzýna gitmeye
çalýþýyor. Ateþ etme!

1:30:23
Þimdi tam zamaný efendim.
1:30:27
- Ateþi kes.
- Efendim?

1:30:29
- Sana ateþi kes dedim!
- Teþekkürler.

1:30:35
Poe!
1:30:38
Poe!
1:30:40
- Cyrus!
- Ne?

1:30:48
Tamamdýr, Poe,
Las Vegas Havaalaný.

1:30:51
Þu ilerideki þerit.
Gördün mü?

1:30:54
Tamam, viva Las Vegas.
1:30:56
Ýþte orada. Yapabilirsiniz.
Tüm pistler temizlendi.
Hadi, yap þunu, Poe.

1:31:00
Bu þeyi indir.
1:31:02
Beni dinle babacýk.
Bir motor vuruldu...

1:31:06
Yakýt yok,
ve hýzla düþüyoruz.

1:31:09
Þu þeritte ineceðim yer.
Sadece tek kelime, çakacaaz.

1:31:15
Çölde vursak, daha iyidi Larkin.
1:31:17
Þimdi zayiat daha fazla olacak.
1:31:25
Sýký tutunun hanýmlar. Vegas'ta
bir gece geçirmeye gidiyoruz.

1:31:31
Tüm dünya onun ellerinde
1:31:35
Tüm dünya onun ellerinde
1:31:39
- Bütün dünya onun ellerinde
- Kapa çeneni, Hasta herif!
Gebereceðiz!

1:31:45
- Havaalanýna ulaþabilir mi?
- Ýmkansýz efendim.

1:31:52
Tamam. Polis, itfaiye, ambulans...
1:31:56
ve CPR bilen herkesi istiyorum.

Önceki.
sonraki.