Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:00
Evet!
1:29:04
Kýpýrdama, küçük piç!
1:29:17
- Misile geç.
- Anlaþýldý, Ýki.

1:29:19
Misiller hazýr.
1:29:21
Malloy, bunu yapma!
Araya gir.

1:29:24
Hastir!
1:29:27
Ne sikim yapýyorsun, Larkin?
1:29:29
- Araya girdi, efendim.
- Aptal piç!

1:29:42
- Hayýr! Poe!
- Bu þeyi indir!

1:29:47
- Virus hangi cehennemde?
- Yeni kaptan benim.
Bu þeyi indir.

1:29:51
Hedef kilitlendi, efendim.
1:29:53
- Evvet!
- Bunu yapma!

1:29:56
- Sakýn vurma!
- Ateþ etmeyin.

1:29:58
- Kimsin sen?
- Kendini tanýt.

1:29:59
- Ben Cameron Poe.
- Evet!

1:30:02
Poe!
1:30:06
Poe!
1:30:08
- Tekrarlýyorum, hedef kilitlendi efendim.
- Malloy, uçak elimizde!

1:30:13
Yerleþim alaný üzerinde deðiliz.
Tam zamaný efendim.

1:30:17
- Ateþ etmeyin.
- Malloy, onu dinle! O bir dost!

1:30:20
O sadece karýsýna ve kýzýna gitmeye
çalýþýyor. Ateþ etme!

1:30:23
Þimdi tam zamaný efendim.
1:30:27
- Ateþi kes.
- Efendim?

1:30:29
- Sana ateþi kes dedim!
- Teþekkürler.

1:30:35
Poe!
1:30:38
Poe!
1:30:40
- Cyrus!
- Ne?

1:30:48
Tamamdýr, Poe,
Las Vegas Havaalaný.

1:30:51
Þu ilerideki þerit.
Gördün mü?

1:30:54
Tamam, viva Las Vegas.
1:30:56
Ýþte orada. Yapabilirsiniz.
Tüm pistler temizlendi.
Hadi, yap þunu, Poe.


Önceki.
sonraki.