Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:00
Lanet olsun, Malloy!
1:28:04
- Ateþi kes!
- Buraya gelin!

1:28:09
- Neyi bekliyoruz?
- O benim uçaðým!

1:28:12
Anladýn mý, Ajan Malloy?
Benimle misin?

1:28:14
Yoksa herzamanki gibi çizerek mi
açýklayayým?

1:28:18
Çok kötüyüm oðlum.
1:28:21
- Baþaramayacakmýþ gibi hissediyorum.
- Baþaracaksýn.

1:28:27
Cyrus Grissom, ben özel Ajan
Vince Larkin.

1:28:29
Eðer cevap vermezsen uçaðý
düþüreceðiz.

1:28:35
Teþ düþünebildiðim tanrýnýn olmadýðý.
1:28:39
Hiç var olmadýðý.
1:28:44
- Nereye gidiyorsun?
- Sana tanrýnýn varolduðunu
ispatlayacaðým!

1:28:54
Ateþ!
1:28:56
Malloy, seni orospu çocuðu!
Ateþi kes!

1:29:00
Evet!
1:29:04
Kýpýrdama, küçük piç!
1:29:17
- Misile geç.
- Anlaþýldý, Ýki.

1:29:19
Misiller hazýr.
1:29:21
Malloy, bunu yapma!
Araya gir.

1:29:24
Hastir!
1:29:27
Ne sikim yapýyorsun, Larkin?
1:29:29
- Araya girdi, efendim.
- Aptal piç!

1:29:42
- Hayýr! Poe!
- Bu þeyi indir!

1:29:47
- Virus hangi cehennemde?
- Yeni kaptan benim.
Bu þeyi indir.

1:29:51
Hedef kilitlendi, efendim.
1:29:53
- Evvet!
- Bunu yapma!

1:29:56
- Sakýn vurma!
- Ateþ etmeyin.

1:29:58
- Kimsin sen?
- Kendini tanýt.

1:29:59
- Ben Cameron Poe.
- Evet!


Önceki.
sonraki.