Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:03
Bilmiyorum,
üçe kadar saydýðýmda...

1:27:06
kim benimle, kim deðil
anlarýz.

1:27:08
Ýþte bu bir, iki--
1:27:10
Bekle! Bendim.
1:27:14
Bendim.
1:27:15
Onu dinleme.
Ýnsülin onun aklýný aldý.

1:27:19
Sen tüm yol boyunca geberiyordun?
1:27:22
- Evet, amcýk, bendim.
- Hayýr o sýyýrdý. Herif deli.

1:27:26
Çok zekice, orospu?
1:27:27
- Hayýr! Tanrým!
- Ýþte bu zekice!

1:27:34
"Babam 14 Temmuzda eve dönüyor.
1:27:38
Benim doðumgünüm 14 Temmuz.
1:27:41
Babamý ilk defa 14 Temmuzda...
1:27:45
göreceðim."
1:27:48
Fýrsat ver tavþana göstereyim.
1:27:56
- Gebertelim, Larkin.
- Daha deðil!

1:27:59
Ateþ!
1:28:00
Lanet olsun, Malloy!
1:28:04
- Ateþi kes!
- Buraya gelin!

1:28:09
- Neyi bekliyoruz?
- O benim uçaðým!

1:28:12
Anladýn mý, Ajan Malloy?
Benimle misin?

1:28:14
Yoksa herzamanki gibi çizerek mi
açýklayayým?

1:28:18
Çok kötüyüm oðlum.
1:28:21
- Baþaramayacakmýþ gibi hissediyorum.
- Baþaracaksýn.

1:28:27
Cyrus Grissom, ben özel Ajan
Vince Larkin.

1:28:29
Eðer cevap vermezsen uçaðý
düþüreceðiz.

1:28:35
Teþ düþünebildiðim tanrýnýn olmadýðý.
1:28:39
Hiç var olmadýðý.
1:28:44
- Nereye gidiyorsun?
- Sana tanrýnýn varolduðunu
ispatlayacaðým!

1:28:54
Ateþ!
1:28:56
Malloy, seni orospu çocuðu!
Ateþi kes!


Önceki.
sonraki.