Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:26:06
Birmingham'da valiyi severler
1:26:11
Yapabileceðimiz herþeyi yaptýk
1:26:15
Watergate beni rahatsýz etmiyor
1:26:20
Vicdanýn rahatsýz ediyormu
Doðruyu söyle

1:26:25
Tatlý Alabama
1:26:31
Birisi Carson Þehrinde bizi
ele verdi.

1:26:35
Birisi onlara Lerner'da
buluþacaðýmýzý söyledi.

1:26:38
Birisi zavallý Billy Bedlam'ý öldürdü.
1:26:41
Bunlarýn hepsi raslantý mý? Belki.
1:26:46
Sonra birisi bu uçaðý
kalkmadan halatla baðladý.

1:26:50
þimdi soruyorum,
Neler oluyor?

1:26:54
Ve cevabý.
Aramýzda bir hain var.

1:26:59
Hain nasýl ortaya çýkar?
1:27:03
Bilmiyorum,
üçe kadar saydýðýmda...

1:27:06
kim benimle, kim deðil
anlarýz.

1:27:08
Ýþte bu bir, iki--
1:27:10
Bekle! Bendim.
1:27:14
Bendim.
1:27:15
Onu dinleme.
Ýnsülin onun aklýný aldý.

1:27:19
Sen tüm yol boyunca geberiyordun?
1:27:22
- Evet, amcýk, bendim.
- Hayýr o sýyýrdý. Herif deli.

1:27:26
Çok zekice, orospu?
1:27:27
- Hayýr! Tanrým!
- Ýþte bu zekice!

1:27:34
"Babam 14 Temmuzda eve dönüyor.
1:27:38
Benim doðumgünüm 14 Temmuz.
1:27:41
Babamý ilk defa 14 Temmuzda...
1:27:45
göreceðim."
1:27:48
Fýrsat ver tavþana göstereyim.
1:27:56
- Gebertelim, Larkin.
- Daha deðil!

1:27:59
Ateþ!

Önceki.
sonraki.