Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:35:01
Þimdi doðru hastaneye.
Ýyileþeceksin.

1:35:27
- Bu ölmüþ.
- Çýkartsak iyi olacak.

1:35:34
Þimdi ne yapacaksýn?
1:35:37
Bugüne bir doðumgünü partisine gitmek
için baþladým ve gideceðim.

1:35:48
Teþekkürler.
1:35:50
Kendine iyi bak,
Sally Bishop.

1:35:55
Hey, Poe.
1:35:57
Bir dahaki sefere
otobüsü kullan.

1:36:06
Gel tatlým.
Ginny ve annenle git.

1:36:16
- Cyrus.
- Grissom.

1:36:42
Kýpýrda!

Önceki.
sonraki.