Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:36:06
Gel tatlým.
Ginny ve annenle git.

1:36:16
- Cyrus.
- Grissom.

1:36:42
Kýpýrda!
1:37:16
Gel bakalým!
Gel ve al!

1:37:18
- O silah iþ görür mü?
- Evet.

1:37:20
Ýyi, vur þu bok parçasýný!
1:37:53
Tanrým!

Önceki.
sonraki.