Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:37:16
Gel bakalým!
Gel ve al!

1:37:18
- O silah iþ görür mü?
- Evet.

1:37:20
Ýyi, vur þu bok parçasýný!
1:37:53
Tanrým!
1:38:43
- Hastir noluyor be?
- Durdur þunu.

1:38:45
Tabiki.
Bu nasýl?

1:38:55
Kýzýma yanaþamayacaksýn.
yakalandýn.


Önceki.
sonraki.