Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:04
Nemít žádné zprávy, je jako
mít špatné zprávy.

:21:16
Jsem potìšena
vaším zlepšením Pane Bonde.

:21:21
Studium nového jazyka jsem si
opravdu užil Profesorko.

:21:28
Èlovìk by øekl,
že to máte vrozené.

:21:32
Ale praxe zdokonaluje.
:21:40
Mmm. Kdo to je?
:21:44
Jak se øekne Dánsky
"Nejsem tu"

:21:48
Prostì si toho nevšímej.
:21:50
Tahle slova oni neznají.
:21:56
Bond.
:21:58
Pøejdìte na zabezpeèenou linku, 007.
:22:00
Pøecházím na scrambler,
kanál...4.

:22:03
Bylo to v mezinárodních vodách.
:22:05
Nemùžeme si být jisti.
:22:07
Jamesi, kde jsi?
:22:10
Á Moneypenny.
...Jsem tady v Oxfordu,

:22:15
zdokonaluji se trochu v Dánštinì.
:22:18
Trochu?
:22:19
Budeš muset zrušit
svou lekci, Jamesi.

:22:21
Máme tu problém.
:22:23
Posíláme
flotilu do Èíny.

:22:26
Aha.
Budu tam, hmm...

:22:29
za hodinu.
:22:31
30 minut.
:22:34
Ahoj Moneypenny.
:22:36
Vždycky jsi byl
dovedný lingvista, Jamesi.

:22:42
- Neptej se.
- Nic neøíkej.

:22:56
Víme pøesnì,
kde ta loï byla!


náhled.
hledat.