Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:01
Mluvte sem, poslouchejte tady.
:28:03
Aha, tak to jsem vždycky
dìlal špatnì.

:28:06
Podívejte.
:28:07
Obsahuje to
snímaè otiskù prstù

:28:11
a bezpeènostní systém
na 20.000 voltù.

:28:14
A na tohle
jsem zvláštì hrdý -

:28:17
dálkové ovládání
vašeho auta.

:28:19
Stisknìte dvakrát. Jednou, podruhé.
:28:24
Auto mùžete øídit
:28:26
pomalým pohybem
:28:29
prstu po klávesnici.
:28:36
Je to trochu komplikovanìjší,
ale vy to natrénujete...

:28:40
Podívejte, jak reaguje
na mé dotyky.

:29:06
Myslím, že si
rozumíme.

:29:08
Mìjte rozum, 007.
:29:26
Motor bìží.
Prosím, zavøete dveøe.

:29:30
Dejte na to auto pozor.
:29:41
Ty povìsti nejsou pravdivé,
:29:44
že já bych vypustil fámy
:29:46
o nemoci šílených krav
:29:50
jen kvùli tomu Angusu Blackovi,
britskému obchodníkovi s hovìzím,

:29:53
který se mnou v pokeru prohrál 10.000 liber
a odmítl zaplatit.

:29:56
Ani to, že jsem pøijal
100 miliónù frankù od Francouzù


náhled.
hledat.