Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:23:08
ªtim cu exactitate locul unde se afla vasul!
:23:11
Sistemul de Poziþionare Globalã nu minte!
:23:15
Baza noastrã din Singapore
a recepþionat un semnal SGP ciudat.

:23:20
Acesta poate fi responsabil
de devierea navei de la cursul ei.

:23:23
-Eu am o fregatã dispãrutã...
-ªtiu foarte bine asta!

:23:26
-Iar voi vreþi doar...
-Sã prevenim al Treilea Rãzboi Mondial!

:23:31
ªi nu cred cã
trimiterea unei flote va reuºi acest lucru.

:23:35
De unde a fost emis acest semnal?
:23:37
-Încã cercetãm.
-Cercetaþi!

:23:40
M, uneori nu cred cã ai în pantaloni
ce-þi trebuie pentru aceastã slujbã.

:23:44
Cel puþin eu nu sunt nevoitã sã gândesc
tot timpul cu ce am în pantaloni.

:23:50
Destul. Care-i situaþia?
:23:53
Un vas ce se afla în apele internaþionale a fost atacat fãrã sã fi provocat inamicul.
:23:57
Am trimis flota acolo
ºi ne pregãtim pentru o replicã pe mãsurã.

:24:01
Moderaþie.
:24:02
Cred cã mai bine investigãm
decât sã trimitem toatã Marina Britanicã

:24:05
la 10 minute distanþã
de cea mai mare forþã aerianã din lume.

:24:09
-Când vor ajunge acolo vasele noastre?
-În 48 de ore, domnule.

:24:12
Dumnezeule, presa vrea deja rãzbunare.
:24:16
Nu vrem ca situaþia sã degenereze.
:24:20
Mi-e teamã cã e prea târziu.
:24:24
"17 Marinari Britanici Uciºi"?
:24:27
Oficialii vietnamezi au declarat cã
:24:31
victimele erau împãnate cu
:24:33
muniþie folositã de forþele aeriene chineze.
:24:36
-De la tine s-a scurs informaþia asta?
-Nu!

:24:38
Acum aud ºi eu pentru prima datã.
:24:40
Asta pune capac la toate.
Trimitem flota.

:24:45
M, ai la dispoziþie
48 de ore pentru investigaþii.

:24:56
Ciudat totuºi.
:24:59
Vietnamezii au gãsit
marinarii abia acum trei ore.


prev.
next.