Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:12:03
-Generalul Chang.
-Prieten de-al tãu?

1:12:09
Domnule Bond, domniºoarã Lin.
1:12:14
Bine aþi venit la Saigon.
1:12:15
Mã bucur sã te vãd, Elliot.
1:12:17
Aveam de gând
sã inaugurez acest centru abia mâine,

1:12:22
dar mã puteþi ajuta
sã scriu articolul inaugural:

1:12:25
necrologurile voastre.
1:12:26
Sper cã ºi Paris
s-a bucurat de aceleaºi onoruri.

1:12:30
De fapt ºi de drept, domnle Bond,
1:12:32
dumneata i-ai scris necrologul
când i-ai cerut sã mã trãdeze.

1:12:39
Totuºi, sã mai încercãm.
1:12:40
Agentul serviciilor
secrete britanice, James Bond,

1:12:44
ºi colaboratoarea sa, Wai Lin,
1:12:46
ce lucreazã pentru
Forþele de Securitate Externã chineze

1:12:49
au fost descoperiþi...
1:12:50
morþi în aceastã dimineaþã în Vietnam.
1:12:56
Acestui articol
îi cam lipseºte dinamica , nu credeþi?

1:13:00
E o informaþie învechitã.
Lucrãm împreunã de luni de zile.

1:13:04
ªtim ce pui la cale împreunã cu Chang.
1:13:09
Nu cred cã ºtiþi.
1:13:11
Poate cã l-aþi vãzut pe general mai devreme,
1:13:14
dar nu cred cã aþi avut ocazia
1:13:17
sã citiþi ziarele de azi.
1:13:24
Îmi place acest titlu.
Nici mãcar nu-mi aparþine.

1:13:28
Oricum nu cred niciodatã ce zice presa.
1:13:30
În asta ºi constã
problema dtale, domnule Bond.

1:13:33
Sunteþi oameni de acþiune
dar epoca voastrã apune.

1:13:37
Cuvintele sunt noile arme,
1:13:39
iar sateliþii, noua artilerie.
1:13:42
Iar tu devii
noul Comandant Suprem al forþelor aliate?

1:13:46
Exact.
1:13:47
Cezar avea legiunile lui,
Napoleon, armata lui,

1:13:50
eu am diviziile mele:
televiziuni, ziare, reviste.

1:13:54
Iar la miezul acestei nopþi, voi influenþa
1:13:58
mai mulþi oameni decât oricine pânã acum,
cu excepþia lui Dumnezeu.


prev.
next.