Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:25:00
Vietnamci našli telá
len pred tromi hodinami.

:25:04
Ako môžu tak rýchlo vyda noviny?
:25:07
"Zajtrajšok" to vedel skôr
ako Vietnamská vláda.

:25:11
Èo viete o Elliotovi Carverovi, 007?
:25:15
Svetový mediálny barón,
schopný zvrhnú vlády.

:25:19
Carver vlastní tie noviny
"Zajtrajšok".

:25:22
Ten záhadný signál išiel z jedného
z Carverových satelitov.

:25:27
Premiér by nám ho nikdy
:25:30
nedovolil vyšetrova.
:25:32
Vyšlem vás do Hamburgu.
:25:34
Je tam dnes veèer párty
v Carverovom mediacentre.

:25:37
Vypustili nový satelit.
:25:40
Teraz môže dosiahnu každú
¾udskú bytos na svete.

:25:43
Okrem Èíòanov, ktorý mu zamietli
vysielacie práva.

:25:49
James, vaša letenka, doklady
and rezervácia auta.

:25:53
Podpíšte sa, prosím.
:25:55
Mali ste vzah
s Carverovou ženou Paris.

:25:58
To už je dávno, M,
predtým než sa vydala.

:26:05
Netušil som, že to každý vie.
:26:08
Slúžite vlasti, James.
:26:11
Zistite, èi za tým stojí Carver,
a preèo.

:26:15
Využite svoj vzah s pani Carverovou.
:26:18
- Pochybujem, že by si ma pamätala.
- Pripomeòte sa jej.

:26:24
Potom z nej dostaòte informácie.
:26:26
Uvidíte, ko¾ko
treba pritlaèi, James.

:26:31
Neverte o mne všetkému, Moneypenny.
:26:52
Žiadame pasažierov, aby si
dávali pozor na svoju batožinu.


prev.
next.