Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:32:02
Nieèo sa stalo.
:32:04
Vždy sa nieèo stane.
:32:06
- A ako sa máš, Paris?
- Už ove¾a lepšie. Sme si kvit.

:32:11
Drink, pani Carverová?
:32:13
Pán Bond chce vodku s
martini, pretrepa, nemieša.

:32:17
Pani Carverová bude tequilu.
Èistú.

:32:20
Nie. Pani Carverová bude pohár
šampanského pána Carvera.

:32:25
Ty si sa vyšvihla, Paris.
:32:28
A ty si dnes veèer bankár.
Videla som zoznam hostí.

:32:32
Ešte stále spíš so pišto¾ou?
:32:47
- Na teba.
- Nieo. Na pišto¾.

:32:56
Predpokladám, že to nie je
zdvorilostná návšteva.

:33:00
Tvoj muž môže ma problémy.
:33:02
Ak pôjdeš po òom,
ty budeš ma problémy.

:33:07
Je to buï on, alebo niekto
z jeho ¾udí.

:33:11
A ty si si myslel,
že ja ti nieèo poviem.

:33:14
Nie. To som nemal v úmysle.
:33:17
Dobre. Pretože ja už som si už ustlala.
:33:20
A ty v tej posteli nespíš.
:33:24
Tu ste.
:33:28
Miláèik.
:33:32
H¾adal som a.
:33:35
Zoznám sa, Wai Lin,
agentúra Nová Èína.

:33:38
- Teší ma, pani Carverová.
- Aj mòa.

:33:41
A toto je James Bond.
:33:44
Poznáte sa?
:33:46
Oh, sme starí priatelia.
:33:48
Chodil s mojou spolubývajúcou
v Zurichu.

:33:52
Myslel som, že zamestnám
Wai Lin ako hlásate¾ku.

:33:56
Urèite nebude príliš vzdorova.

prev.
next.