Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:39:03
Pán Gupta.
1:39:04
Ahoj, Elliot.
1:39:06
Zaujímavý plán.
1:39:09
Mám tu nieèo, èo patrí vám.
1:39:11
Kam sa podela nemecká úèinnos.
1:39:13
Pán Stamper.
1:39:24
Nestrie¾ajte zatia¾.
1:39:25
Nestrie¾ajte.
1:39:27
Vitajte v mojej svetovej kríze,
pán Bond.

1:39:31
Mám návrh, Elliot.
1:39:33
Gupta za Wai Lin.
Bez neho raketu neodpálite.

1:39:37
Zdá sa, že neodoláte žiadnej
žene v mojej blízkosti.

1:39:41
Èo èakáš? Zastre¾ ho!
1:39:44
Hovoril som ti,
že to skonèíme spolu.

1:39:48
Aké romantické.
1:39:50
Chápete ako sa absurdne chováte?
1:39:54
Nie viac absurdne ako
zaèa vojnu kvôli sledovanosti.

1:39:57
Ve¾kí muži manipulovali médiá
kvôli záchrane sveta.

1:40:02
Pozrite na Williama
Randolpha Hearsta,

1:40:03
ktorý hovoril fotografom,
"Vy zaistite fotky,

1:40:07
a ja zaistím vojnu."
1:40:09
Ja som to len posunul o krok ïalej.
1:40:15
Prepáète. Teraz som vás chví¾u
nevnímal, Elliot.

1:40:20
Zásah.
1:40:23
pán Gupta,
1:40:24
je raketa pripravená na odpal?
1:40:25
Stlaète kúzelné tlaèítko
a Peking zmizne.

1:40:28
Tak to sa zdá, že už vás nepotrebujem.
1:40:35
Vidíte, pán Bond,
Mám náhradný plán.

1:40:38
Aha, ja tiež.

prev.
next.