Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:07:02
Bacio se na njih.
:07:03
U boInici je sa sIomIjenom
viIicom i naprsIim bubregom.

:07:08
To je kriminaIna istraga.
:07:10
Ne, trajaIo bi godinama.
:07:13
Ovi Ijudi to proživIjavaju
svaki dan.

:07:18
JuIie, pošaIji bocu vina
Larryju Cashu u boInicu.

:07:23
I cvijeæe njegovoj ženi.
:07:31
Poðite kuæi!
Ja sam vaš odvjetnik.

:07:34
Ja æu srediti te
jebene Digiæe.

:07:37
Pintero nema šanse.
:07:44
Kakva je pastrva?
:07:47
Ima okus po ribi.
:07:48
To i jest riba.
:07:50
Hoæu reæi, ima okus kao biIo
koja riba. Ništa posebno.

:07:57
BriII kaže da æe ova kaseta
uvjeriti Pintera. I èuvaj se

:08:02
FBI-a. BriII kaže
da ga nadziru.

:08:05
Kada æu ga upoznati?
:08:07
Pintera?
:08:09
BriIIa.
:08:12
Nikada!
:08:17
To nije odgovor kojem
sam se nadao.

:08:19
Èemu si se nadao?
:08:22
Ne znam. Uskoro. Uskoro,
prije nego nikada.

:08:25
Zašto opet o tome?
BriII razgovara sa mnom,

:08:29
ja razgovaram s tobom.
Tako radimo.

:08:32
Nerado unajmIjujem Ijude
koje nikada nisam vidio.

:08:37
Onda ga ne unajmIjuj.
:08:43
Deset tisuæa doIara.
:08:45
I nerado nosim
toIiko gotovine.

:08:49
Ovo æe ti oIakšati.
:08:51
Je Ii narasIa BriIIova
cijena iIi tvoja provizija?

:08:54
Uzimam 15 posto, kao uvijek.
:08:57
Cijena ovisi o riziku.
:08:59
Možda bi radije nekog drugog.

prev.
next.