Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:08:02
FBI-a. BriII kaže
da ga nadziru.

:08:05
Kada æu ga upoznati?
:08:07
Pintera?
:08:09
BriIIa.
:08:12
Nikada!
:08:17
To nije odgovor kojem
sam se nadao.

:08:19
Èemu si se nadao?
:08:22
Ne znam. Uskoro. Uskoro,
prije nego nikada.

:08:25
Zašto opet o tome?
BriII razgovara sa mnom,

:08:29
ja razgovaram s tobom.
Tako radimo.

:08:32
Nerado unajmIjujem Ijude
koje nikada nisam vidio.

:08:37
Onda ga ne unajmIjuj.
:08:43
Deset tisuæa doIara.
:08:45
I nerado nosim
toIiko gotovine.

:08:49
Ovo æe ti oIakšati.
:08:51
Je Ii narasIa BriIIova
cijena iIi tvoja provizija?

:08:54
Uzimam 15 posto, kao uvijek.
:08:57
Cijena ovisi o riziku.
:08:59
Možda bi radije nekog drugog.
:09:01
Umjesto BriIIa?
:09:03
Umjesto mene.
:09:05
Što tebi faIi? -Ništa.
:09:08
MisIiIa sam nekoga s kim
nemaš zamršenu prošIost.

:09:16
Draga mi je naša
prošIost. I ti.

:09:20
I ti si meni drag.
:09:24
ŽeIim biti siguran
da ne kršim zakon.

:09:28
Ne kršiš.
:09:30
Kako mogu biti
siguran u to?

:09:32
Ne bih ti to dopustiIa.
:09:35
PINTEROV KLUB 14:26 h
:09:43
Gospodine Pintero...,
:09:45
Iijevo je CarI Matthews,
predsjednik sindikata.

:09:49
Ovo je Dave EarIy,
bIagajnik.

:09:53
A ovaj, vidite ga?
:09:55
Hugh Simic,
mirovinsko osiguranje.

:09:58
Ovog æete momka prepoznati.

prev.
next.