Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:56:02
Posle vas.
:56:19
Dame i gospodo, uspravite sedišta!
:56:22
Zauzmite položaj za prisilno spuštanje
i valjda vam ne smrde èarape.

:56:25
Podignite stoliæe!
:56:27
Propadaæemo.
:56:29
Držite se, društvo! Mislim da sleæemo.
:56:32
U pomoæ! U pomoæ!
:56:40
Znam da ste mogli birati i hvala
što letite Air Zmajem!

:56:47
Kad iduæi put poletiš,
upozori nas da se držimo.

:56:50
Uspeli smo.
:56:51
Uspeli smo! Ne mogu verovati!
:56:55
Èestitam!
:56:57
Ovo je, znaèi, Excalibur.
:56:59
- Mogu ga držati? Daj mi ga!
- Molim te, daj ga meni!

:57:04
Ne! Excalibur je samo
za ruke kralja Arthura!

:57:07
Idemo, Kayley!
:57:22
Misliš li da je majka dobro?
:57:25
Ako ti je i malo slièna, sigurno je dobro.
:57:28
Moramo požuriti.
Nemamo još mnogo vremena.

:57:31
Prvi dvoglavi zmaj u Camelotu!
Biæemo slavni.

:57:34
Veæ nas vidim na plakatu.
:57:36
´PPretstavljamo vam
Devona Velièanstvenog...

:57:39
...i njegovu glavicu Cornwalla!´
:57:43
Garrett, pred nama je...
:57:45
...nebo.
:57:48
Izlaz iz Zaèarane šume.
:57:54
Sve je u redu.
:57:55
Samo ti idi.
:57:57
Ja æu...
:57:59
...biti odmah iza tebe.

prev.
next.