Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:58:04
Zašto ne umukneš?
:58:05
Može li ´CCornwall i njegova
ogavna brbljava bradavica!´´´

:58:09
Prestanite.
:58:11
Ne znam što ga grize.
:58:13
Zavist. Jadni deèko.
:58:24
Camelot!
:58:30
O, Garrett! Tako je lepo!
:58:34
Volela bih da možeš videti.
:58:38
Video sam ga.
:58:40
Nema tamo mesta za mene.
:58:43
Šta ti je, Garrett?
:58:44
Odnesi Excalibur Arthuru.
:58:46
Nemaš još mnogo vremena.
:58:52
Zajedno æemo mu predati maè!
:58:54
Ne.
:58:55
Ti ga predaj.
:58:59
Ne pripadam u taj svet.
:59:03
Doði, Ayden.
:59:10
Ali pripadaš u moj!
:59:18
Kao što stablo svako
:59:22
Samostalno stoji
:59:26
Posegnuti za nebom
:59:29
Sam æu
:59:32
Ne razumeš.
:59:34
U Camelotu bi me videla
samo njihovim oèima.

:59:37
Ni viteza ili muškarca,...
:59:40
...ništa.
:59:42
Svet svoj deliti
:59:45
Ni s kim neæu
:59:49
Sam samcat
:59:53
Stojim
:59:57
Sam

prev.
next.