Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:59:03
Doði, Ayden.
:59:10
Ali pripadaš u moj!
:59:18
Kao što stablo svako
:59:22
Samostalno stoji
:59:26
Posegnuti za nebom
:59:29
Sam æu
:59:32
Ne razumeš.
:59:34
U Camelotu bi me videla
samo njihovim oèima.

:59:37
Ni viteza ili muškarca,...
:59:40
...ništa.
:59:42
Svet svoj deliti
:59:45
Ni s kim neæu
:59:49
Sam samcat
:59:53
Stojim
:59:57
Sam
1:00:03
Zaboravi ga!
1:00:04
Bolje ti je samoj.
1:00:06
Smešno hoda. Èak i smešno izgleda.
1:00:08
Ljudi ga gaðaju strelicama.
1:00:10
Kako možeš biti tako hladnokrvan?
1:00:12
Ja sam gmaz!
1:00:15
Slušaj, jurski gnjavatoru,...
1:00:17
...Kayley zaslužuje nekoga
ko æe je voleti,...

1:00:19
...grliti je,...
1:00:23
...prolaziti joj prstima kroz kosu,...
1:00:26
...duboko je gledati u oèi,...
1:00:29
...da se oseæa kao prava žena.
1:00:39
Osetio sam tvoj jezik u desnima! Fuj!
1:00:52
Vraæam se po Garretta.
1:00:56
Ja æu to uzeti.

prev.
next.