Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

1:00:03
Zaboravi ga!
1:00:04
Bolje ti je samoj.
1:00:06
Smešno hoda. Èak i smešno izgleda.
1:00:08
Ljudi ga gaðaju strelicama.
1:00:10
Kako možeš biti tako hladnokrvan?
1:00:12
Ja sam gmaz!
1:00:15
Slušaj, jurski gnjavatoru,...
1:00:17
...Kayley zaslužuje nekoga
ko æe je voleti,...

1:00:19
...grliti je,...
1:00:23
...prolaziti joj prstima kroz kosu,...
1:00:26
...duboko je gledati u oèi,...
1:00:29
...da se oseæa kao prava žena.
1:00:39
Osetio sam tvoj jezik u desnima! Fuj!
1:00:52
Vraæam se po Garretta.
1:00:56
Ja æu to uzeti.
1:01:00
Excalibur!
1:01:03
Zauvek moj!
1:01:06
Prilièno si dosadna, za devojku.
1:01:08
Razvedri se. U Camelotu æe nas
Ijubiti sve lepotice sveta!

1:01:13
Taèno. Mi smo divovski gušter
s dve glave.

1:01:15
Moraæemo se i štapom braniti od njih.
1:01:20
U pomoæ!
1:01:23
Èekao sam 10 godina...
1:01:24
...kako bih držao maè u rukama.
1:01:28
A sad æu se pobrinuti...
1:01:30
...da ga zauvek zadržim.
1:01:35
Pripremite se...
1:01:37
...za zoru...
1:01:40
...novoga doba!
1:01:43
Ne!
1:01:56
Kokoška!
1:01:58
Vruæ je.

prev.
next.