Shakespeare in Love
prev.
play.
mark.
next.

:31:01
Odmah, dobra dadiljo, odmah.
:31:06
-O, gospodine Šekspir.
-Da, glavom i bradom, avaj.

:31:09
Ali zašto avaj?
:31:11
-Samo skromni glumac.
-Da, avaj.

:31:13
Zato što mislim da ste vi
najveæi pesnik...

:31:16
...i pisac pozorišnih komada,
koja su mi zarobila srce.

:31:19
-Ja sam i to.
-Gospoðice!

:31:21
Odmah!
Vratiæu se.

:31:26
O, ja sam sreæna luda.
Biæu kažnjen zbog ovoga.

:31:32
O, moja damo, moja ljubavi!
:31:34
Ako vas ovde naðu,
ubiæe vas.

:31:38
-Jednom reèju ih možete dozvati.
-O ne, ni za ceo svet.

:31:41
-Gospoðice!
-Odmah!

:32:44
Izvuci maè, ako si muškarac!
:32:46
Gregori, zapamti svoj strašni udarac!
:32:48
Razdvojte se, budale! Podignite maèeve.
Sada znate šta vam je èiniti.

:32:51
Poèinje dobro, ali se onda stalno vrti
oko neke Rozalin.

:32:54
Gde je pas, Vil?
Gde je zabava?

:32:57
Da li ti misliš da je radnja smešna?
:32:59
Bio sam kralj pirata a sada sam dadilja.
To je smešno.


prev.
next.