American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:01:03
"אמריקן ביוטי"
:01:13
.שמי לסטר ברנהם
:01:17
.זאת השכונה שלי
:01:20
.זה הרחוב שלי
:01:23
.אלה החיים שלי
:01:25
.אני בן 42. תוך פחות משנה, אני אמות
:01:37
.אני עדיין לא יודע את זה כמובן
:01:43
.אפשר לומר שאני כבר מת
:01:57
.תסתכלו עליי. מאונן במקלחת
:02:02
.זה נקודת השיא של היום שלי
.מרגע זה הכל יורד במדרון

:02:11
.זו אשתי קרולין
:02:14
רואים איך ידית המזמרה
?תואמת את הקבקבים שלה

:02:19
.זה לא במקרה
:02:22
!שקט ביטסי
:02:24
?שקט! מה קרה לך
.זה השכן שלנו, ג'ים

:02:28
.וזה המאהב שלו, ג'ים
:02:32
,אתה מפנק אותה. ביטסי
.לא לנבוח. היכנסי פנימה

:02:36
.בוקר טוב, ג'ים
:02:38
.בקור טוב קרולין
:02:41
!אני אוהבת את העניבה שלך
!איזה צבע

:02:45
אני פשוט אוהב את הורדים שלך. איך את
?גורמת להם לפרוח כך

:02:49
אגיד לך: קליפות ביצים
ודשן"נס-גדילה"

:02:53
.לא שמעתי על זה
.אני מתעייף רק מלראות אותה

:02:57
היא לא תמיד הייתה כך
.היא הייתה פעם מאושרת


תצוגה.
הבא.