American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:02:02
.זה נקודת השיא של היום שלי
.מרגע זה הכל יורד במדרון

:02:11
.זו אשתי קרולין
:02:14
רואים איך ידית המזמרה
?תואמת את הקבקבים שלה

:02:19
.זה לא במקרה
:02:22
!שקט ביטסי
:02:24
?שקט! מה קרה לך
.זה השכן שלנו, ג'ים

:02:28
.וזה המאהב שלו, ג'ים
:02:32
,אתה מפנק אותה. ביטסי
.לא לנבוח. היכנסי פנימה

:02:36
.בוקר טוב, ג'ים
:02:38
.בקור טוב קרולין
:02:41
!אני אוהבת את העניבה שלך
!איזה צבע

:02:45
אני פשוט אוהב את הורדים שלך. איך את
?גורמת להם לפרוח כך

:02:49
אגיד לך: קליפות ביצים
ודשן"נס-גדילה"

:02:53
.לא שמעתי על זה
.אני מתעייף רק מלראות אותה

:02:57
היא לא תמיד הייתה כך
.היא הייתה פעם מאושרת

:03:04
.אנחנו היינו פעם מאושרים
:03:07
.בתי ג'יין
.בת יחידה

:03:13
.ג'יין היא בת טיפש-עשרה די טיפוסית
:03:16
.כעוסה, חסרת ביטחון, מבולבלת
:03:20
,הלוואי שיכולתי להגיד לה שהכל יעבור
.אבל אני לא רוצה לשקר לה

:03:29
?ג'יין, מותק. את מנסה להיראות דוחה
:03:32
.כן. ברכותיי, הצלחת מאוד
:03:36
לסטר, ניסע קצת יותר מאוחר
.כי אני לא מאחרת מספיק

:03:44
.יופי, אבא
:03:46
.גם אישתי וגם בתי חושבות שאני מפסידן טוטאלי
:03:50
.והן צודקות
:03:53
.איבדתי משהו
:03:57
.אני לא בטוח מה זה

תצוגה.
הבא.