American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:03:04
.אנחנו היינו פעם מאושרים
:03:07
.בתי ג'יין
.בת יחידה

:03:13
.ג'יין היא בת טיפש-עשרה די טיפוסית
:03:16
.כעוסה, חסרת ביטחון, מבולבלת
:03:20
,הלוואי שיכולתי להגיד לה שהכל יעבור
.אבל אני לא רוצה לשקר לה

:03:29
?ג'יין, מותק. את מנסה להיראות דוחה
:03:32
.כן. ברכותיי, הצלחת מאוד
:03:36
לסטר, ניסע קצת יותר מאוחר
.כי אני לא מאחרת מספיק

:03:44
.יופי, אבא
:03:46
.גם אישתי וגם בתי חושבות שאני מפסידן טוטאלי
:03:50
.והן צודקות
:03:53
.איבדתי משהו
:03:57
.אני לא בטוח מה זה
:04:00
אבל אני יודע
...שלא תמיד הרגשתי כל כך

:04:03
.רדום
:04:05
?אבל אתם יודעים מה
:04:08
זה אף פעם לא מאוחר מדיי
.לעורר את זה מחדש

:04:12
שלום. כאן לסטר ברנהם
."מירחון "תקשורת

:04:15
.אני רוצה לדבר עם מר טמבלין, בבקשה
:04:18
.כולנו לחוצים בזמן
:04:22
...המידע על השקת המוצר שלכם לא מספיק מפורט בפירסומים שלכם ו
:04:26
?אפשר לשאול שאלה
:04:29
?מיהו טמבלין? הוא קיים
.כי הוא אף פעם לא בעבודה

:04:33
.טוב. אשאיר מספר טלפון
:04:36
.המספר הוא 0199-555
:04:40
!לסטר ברנהם. תודה
:04:45
!הי לס
?יש לך דקה

:04:49
בשבילך בראד
!יש לי חמש

:04:53
אתה בטח מבין את הצורך
.לקצץ איפה שאפשר

:04:57
.בטח, הזמנים קשים
:04:59
.צריך לשחרר קצת כסף מזומן
.צריך להוציא קצת כסף כדי לעשות כסף


תצוגה.
הבא.