Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:21:15
Ty si ukradol nahrávku
z D'Argovej izby!

:21:17
Ty si ju ukázal Pilotovi, však?
:21:20
- Zaslúžil si dozvedie sa pravdu!
- Aha, pravdu!

:21:22
- Bola to moja etická povinnos!
- Etická?!

:21:24
- Som panovník, mám svoje zásady!
- Zásady? No nie!

:21:28
Myslím že si mu ju ukázal,
aby ti bol nieèo dlžný!

:21:33
Takže?
:21:34
Pilot dodržal svoje slovo...
nepohneme sa ani o meter,

:21:37
... hýbeme sa len zotrvaènosou.
:21:39
Ešte som pilota
takéhoto nikdy nevidel.

:21:40
Daj tú ruku preè!
Môžete ma aspoò trochu vníma!

:21:43
Ale toto... vypol loï,
snažil sa zabi Aeryn.

:21:46
Vypol som loï.
:21:48
Nepohneme sa, kým je ona medzi nami.
:21:50
Ide o viac,
než bolo na tej nahrávke.

:21:54
Divili by ste sa,
èo všetko sa vtedy dialo.

:21:56
Nemal by som vedie...
:21:58
Celý èas som trávil s obojkom na krku,
priviazaný reazmi o steny svojej cely.

:22:10
Ah, ublížila som ti, moja drahá?
:22:12
Už si skonèila Zhaan...
Vïaka za tvoj súcit.

:22:18
Zaujímavé... Poèu práve teba
hovori o súcite.

:22:21
Myslíš si, že neviem èo je súcit?
:22:23
Potom má pilot pravdu, a ja
poškrvòujem Moyu svojou prítomnosou?

:22:28
A vieš èo?
:22:29
On má pravdu, vy všetci máte pravdu!
:22:34
Za menej ako hodinu budem vo svojom
prowleri a vypadnem odtia¾to!

:22:40
- ¼utujem...
- Nie, Zhaan...

:22:43
Som, kto som...
a spravila som, èo som spravila.

:22:46
Aeryn, nemala si na výber.
:22:50
Robila si presne to,
èo sa od teba oèakávalo.

:22:53
V tom svete, si mohla
by jedine taká.


prev.
next.