Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:35:04
Nikdy ho nedonútili hovori.
:35:07
Nikdy nepovedal,
ako sabotoval Craisov plán.

:35:12
No teraz to už viem.
:35:15
Craisov plán bol oplodni
leviatana... Moyu.

:35:20
Aby porodila Peacekeeperom
Leviatanskú bojovú loï.

:35:27
Velorek naištaloval štít,
aby zabránil oplodneniu.

:35:33
Štít, ktorý, nanešastie, D'Argo rozbil.
:35:38
Toto nefunguje.
:35:39
Musí exsistova spôsob,
nieèo, aby nám Moya pomohla.

:35:41
Niè také neexistuje. Ovládanie systémov
podpory života je Pilotových rukách.

:35:44
Už nie je.
:35:47
Aj keby sme mohli komunikova
priamo s Moyou,

:35:49
ona sama nemôže spravi niè.
:35:51
Tak to je'šastie',zo všetkých leviatanov,
som práve v tom, èo má vymeneného pilota.

:35:57
Ako môžeme viede,
èi bol Moyin prvý pilot lepší?

:36:14
Pilot! Nie!
:36:29
Vypadnite z mojej komory!
Nachajte ma napokoji!

:36:33
Nie, Pilot. Musíme sa porozpráva.
:36:37
Porozpráva?
:36:38
Chceš dosta šancu, aby si mi
povedala aká si nenásilná?

:36:42
Alebo ma chceš roztrie¾a nakúsky,
ako pilota, èo tu bol predtým?!

:36:48
- Choï odo mòa preè!
- Aeryn!

:36:49
Tak mi povedz, Pilot! Hovor so mnou,
teraz, lebo inak, prisahám...

:36:57
Pilot... chceme ti len pomôc.
:36:58
Ak nebudeš pripojený na Moyu,
zomrieš od hladu.


prev.
next.