Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:12:02
dar te descurci foarte bine.
1:12:06
Þi-am înregistrat casete.
1:12:08
Aºa cã vei putea sã exersezi.
1:12:11
Te rog sã treci mâine pe la cinci ca sã
le iei, O.K. ?

1:12:17
O.K.
1:12:20
Muþumim pentru cã aþi venit, domnilor.
1:12:22
Suntem aici pentru a evoca Premiul Gay
de anul acesta.

1:12:26
Va fi important...
1:12:29
va fi o bunã idee pentru a ne arãta uniþi.
1:12:32
Coeziunea, cred.
1:12:34
Corect.
1:12:36
Noi, ca gay republicani, credem
cã ar fi o bunã idee

1:12:42
sã ne unim, sã ne gãsim punctele comune,
1:12:46
nu diferenþele.
1:12:48
Pentru a celebra...
1:12:50
- Coeziunea.
- Da, coeziunea.

1:12:54
Eºti foarte bun.
1:12:55
Ba nu eºti deloc.
Scuzã-mã, continuã.

1:12:58
Putem defila ca o frãþie unitã.
1:13:03
Dar surorile ?
1:13:06
Merg pe jos.
Nu în vehicule.

1:13:08
Crezi cã vom putea defila
în ciorapi de mãtase ?

1:13:12
Ascultã-mã bine, iubire.
1:13:15
Putem defila pânã la lacul Titicaca
în ciorapi de mãtase.

1:13:19
Sã ne calmãm, domnilor.
1:13:21
Suntem în acelaºi grup, nu-i aºa ?
1:13:24
Nu sunteþi voi aceia care aþi votat banii
pentru campania lui Bob Dole ?

1:13:25
A fost reales ?
1:13:28
Nu, a pierdut susþinerea creºtinilor
de dreapta.

1:13:30
Asta pentru cã voi sunteþi homo.
Iatã de ce.

1:13:34
Voi nu aveþi ruºine ?
Aveþi dreptate.

1:13:37
Suntem diferiþi.
Altfel decât înþelegeþi voi.

1:13:40
Suntem diferiþi fiindcã vouã vã este ruºine
cu noi, iar nouã nu ne este ruºine cu voi.

1:13:45
Fiindcã atâta vreme cât vã puneþi în genunchi
ºi sugeþi scule în numele republicanismului,

1:13:51
Sunteþi cu toþii surorile mele.
1:13:54
Vã iubesc.
Cu adevãrat.

1:13:57
Dumnezeu sã vã binecuvânteze,
ºi duceþi-vã dracului.


prev.
next.