Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:13:03
Dar surorile ?
1:13:06
Merg pe jos.
Nu în vehicule.

1:13:08
Crezi cã vom putea defila
în ciorapi de mãtase ?

1:13:12
Ascultã-mã bine, iubire.
1:13:15
Putem defila pânã la lacul Titicaca
în ciorapi de mãtase.

1:13:19
Sã ne calmãm, domnilor.
1:13:21
Suntem în acelaºi grup, nu-i aºa ?
1:13:24
Nu sunteþi voi aceia care aþi votat banii
pentru campania lui Bob Dole ?

1:13:25
A fost reales ?
1:13:28
Nu, a pierdut susþinerea creºtinilor
de dreapta.

1:13:30
Asta pentru cã voi sunteþi homo.
Iatã de ce.

1:13:34
Voi nu aveþi ruºine ?
Aveþi dreptate.

1:13:37
Suntem diferiþi.
Altfel decât înþelegeþi voi.

1:13:40
Suntem diferiþi fiindcã vouã vã este ruºine
cu noi, iar nouã nu ne este ruºine cu voi.

1:13:45
Fiindcã atâta vreme cât vã puneþi în genunchi
ºi sugeþi scule în numele republicanismului,

1:13:51
Sunteþi cu toþii surorile mele.
1:13:54
Vã iubesc.
Cu adevãrat.

1:13:57
Dumnezeu sã vã binecuvânteze,
ºi duceþi-vã dracului.

1:14:17
Mamã ?
1:14:24
Mamã ?
1:14:31
Jacko...
1:14:34
D-le "Z", nu mã aºteptam sã...
1:14:36
trebuia sã...
1:14:39
Unde este mama ?
1:14:40
Leonard, am fost totdeauna bun cu tine.
1:14:44
Da, Dle. "Z", întotdeauna.
1:14:48
Nu te-am ajutat eu cu împrumutul
luat de mama ta ?

1:14:53
Sunteþi un sfânt.
1:14:56
Am fost totdeauna foarte atent cu tine,
nu-i aºa ?


prev.
next.