Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:10
Adi karý ! Burasý
berbat durumda.

:23:13
Alçak sesle konuþalým.
Alçak sesle konuþalým.

:23:16
Kapa çeneni!
Neden bahsediyoruz biz?

:23:22
Nerede bu adi fahiþe?
:23:26
Param o sürtükte.
:23:32
Selam!
:23:36
Nasýlsýn?
:23:40
Amber'i kurtarmaya
çalýþýrken sakatlanmýþsýn.

:23:42
Biliyorsun,
o benim arkadaþýmdý .

:23:47
Sana teþekkür etmek ve
üzgün olduðumu söylemek istiyorum.

:23:51
Dur da sana yardým
edeyim tatlým.

:23:57
Uzak dur benden!
:23:59
Ýyi misin?
Elini ver bana.

:24:05
Tanrý aþkýna
böyle davranma!

:24:10
Sana bir þey yapacaðýmdan mý
korkuyorsun?

:24:12
Yoksa takýlara
alerjin mi var?

:24:15
Canýn cehenneme.
:24:17
Daha kötülerine de maruz
kaldým koca oðlan.

:24:31
Cadýlar Bayramý'nýz kutlu olsun!
Seni þeytan!

:24:37
Oy vermek için kaydoldunuz mu?
Cumhuriyetçi misiniz?

:24:42
Ýlgilenenler katýlabilirler.
:24:45
Bak. Çok basit.
Kusursuz Yarýþmasý için kaydoluyorsun.

:24:48
Ý ki hafta içinde katýlým ücretin elimize
ulaþmazsa baþ vurunu iptal ediyoruz.

:24:54
Selam hanýmlar!
Selam tatlým.

:24:57
Drag Queen'ler her yýl daha da mý çýlgýn
oluyorlar yoksa bana mý öyle geliyor?

:24:59
Sana öyle geliyor.
Sana öyle geliyor tatlým.


Önceki.
sonraki.