Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:04
Ateþli ve istekliyiz.
:29:06
Rüyalarýnýzýn kadýný
telefonun diðer ucunda. . .

:29:10
. . .tüm fantezilerinizi
gerçekleþtirmek için sizi bekliyor.

:29:13
Bir telefon yeterli.
:29:15
Hemen telefonunuzu kaldýrýn.
:29:34
Ýyi misiniz?
Size çarpmadým deðil mi?

:29:37
Buza basýp kaydý .
:29:42
Ýyi misiniz?
:29:46
Bu sizin mi?
:29:48
Hey! Bir þey düþürdünüz.
:29:50
Ben kapýyý açayým.
:29:54
Bunu istiyor musunuz?
Sanýrým bu sizin kartýnýz.

:30:05
Tatlým, býrak da tahmin edeyim.
Yehova Þahidi misin?

:30:08
Acaba diyordum. . .
:30:13
. . . bana þan dersi
verir miydin?

:30:20
Üzgünüm ama Hitler'in ölü aletini aðzýma
almayý tercih ederim.

:30:26
Bundan eminim.
:30:32
Lanet ibne!
:30:38
Bir dakika bekle!
:30:40
Kahretsin!
:30:46
Tatlým, nakit ödeme
yapabilir misin?

:30:48
Bana acýmana
ihtiyacým yok.

:30:51
Senin bana acýmana ihtiyacým yok
tamam mý? Parana ihtiyacým var.

:30:58
Yarýn hazýr olduðumda
sana camdan seslenirim.


Önceki.
sonraki.