Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:00
Bir kez daha.
:33:05
Devam edelim.
:33:11
Tatlým seni duyamýyorum.
:33:13
Ben Jodie Foster deðilim ve
bu da ''Kuzularýn Sessizliði'' deðil.

:33:17
Sesin bir kastýr ve onu
çalýþtýrmalýsýn tamam mý?

:33:22
Onu çalýþtýrabilirsin.
Korkma tamam mý?

:33:31
Re. Tamam. Bu daha iyi.
Peki, devam edelim.

:33:40
Bu çok daha iyiydi.
Tamam, güzel. Þimdi fa.

:33:52
Fa. Haydi, yapabilirsin.
:33:58
Yüksek sesle Louise!
:34:02
Hayýr. Bu saçmalý k.
:34:05
Ýþte al. Paran burada.
:34:09
Ama bu senin fikrindi.
Kötü bir fikirmiþ.

:34:12
Bunu yapamam ben.
Çok saçma.

:34:15
Yapamam.
Bunu yapamam.

:34:19
Tatlým, ''Yapamam'' baþarýsýzlý k
sokaðýnda oturur.

:34:24
Neden ''Fahiþe'' demeyi
denemiyorsun?

:34:28
Çünkü camdan baðýrýrken
çok baþarýlýydýn.

:34:33
Seni fahiþe!
Aþaðýlý k!

:34:36
Sürtük!
Pislik!

:34:38
Dönme!
Cumhuriyetçi!

:34:41
Homo!
Faþist!

:34:46
Garip yaratý k!
Ponpon kýz düzücü!

:34:49
Kahrolasý geri zekalý !
Nazi!

:34:52
Bu lanet kapýnýn nesi var?
Lanet kapýdan çý kmana yardým edeyim.

:34:56
Fahiþe!
Al iþte.


Önceki.
sonraki.