Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:02
Hayýr. Bu saçmalý k.
:34:05
Ýþte al. Paran burada.
:34:09
Ama bu senin fikrindi.
Kötü bir fikirmiþ.

:34:12
Bunu yapamam ben.
Çok saçma.

:34:15
Yapamam.
Bunu yapamam.

:34:19
Tatlým, ''Yapamam'' baþarýsýzlý k
sokaðýnda oturur.

:34:24
Neden ''Fahiþe'' demeyi
denemiyorsun?

:34:28
Çünkü camdan baðýrýrken
çok baþarýlýydýn.

:34:33
Seni fahiþe!
Aþaðýlý k!

:34:36
Sürtük!
Pislik!

:34:38
Dönme!
Cumhuriyetçi!

:34:41
Homo!
Faþist!

:34:46
Garip yaratý k!
Ponpon kýz düzücü!

:34:49
Kahrolasý geri zekalý !
Nazi!

:34:52
Bu lanet kapýnýn nesi var?
Lanet kapýdan çý kmana yardým edeyim.

:34:56
Fahiþe!
Al iþte.

:35:01
Açýldý . Buyur.
:35:03
Eðer bir kucak dolusu acýmayla geldiysen
yanlýþ yere gelmiþsin.

:35:07
Hassasiyetimi kumdan kaleler
yaptýðým günlerde býraktým.

:35:35
Pekala kýzým.
:35:39
''Tehlikeli Düþünceler'' deki
Michelle Pfeiffer.

:35:56
Orada olduðunu biliyorum. Dersin parasýný
verdin. Onu alman gerekiyor.


Önceki.
sonraki.