Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:01
Senin annen de hariç.
Adýn neydi senin?

:53:06
LeShaun.
LeShaun. Doðru.

:53:09
Her neyse.
Yarýn Cumartesi.

:53:12
Vinnie'de
kaðýt oynayacaðýz.

:53:14
Eski günlerdeki gibi uðrarsan
çocuklar çok sevinirler.

:53:19
Belki.
:53:22
Evet. Tabii.
Siyah da güzeldir.

:53:24
Konuþmalarýna
dikkat et þiþko.

:53:27
Þiþko mu?
:53:29
Seni aþaðýlý k herif!
Aðzýný topla.

:53:32
Buraya gelip sen
toplamak ister misin?

:53:34
Þiþkosun diye
bana sinirlenme.

:53:38
Ben önemli biriyim.
:53:41
Hayýr. Bekle.
:53:43
Küreði versene dostum.
:53:45
Ýþini bitirmeden o küreði alsan iyi olur.
Dikkat et!

:53:48
Haydi! Seni kýzdýrmak için söylüyorum.
Kral soyundan geldiðini biliyorum.

:53:52
Kökler'i izledim.
20 gece boyunca.

:53:54
Onlarý özledim Tommy.
:53:58
Ben bakarým.
:54:00
Ýþte böyle.
:54:03
Walt burada mý?
:54:04
Evet burada.
Teþekkürler.

:54:08
''Benim Ýçin Aðlama Arjantin.''
:54:13
Ne düþünüyorsunuz ''Bay Sol Ayaðým?''
Yarýþma için.


Önceki.
sonraki.