Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:00
Ýþte böyle.
:54:03
Walt burada mý?
:54:04
Evet burada.
Teþekkürler.

:54:08
''Benim Ýçin Aðlama Arjantin.''
:54:13
Ne düþünüyorsunuz ''Bay Sol Ayaðým?''
Yarýþma için.


Önceki.
sonraki.