Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:01
Pekala. Önemi yok.
:00:04
Bayan Rusty'i gördün mü?
Bunun için bana yardým edecekti.

:00:10
Hayýr. Onu görmedim.
Tamam. Teþekkürler.

:00:13
Hoþça kal bebeðim.
Güle güle.

:00:18
Hoþçakal koca oðlan.
:00:26
Gitti mi?
:00:28
Ý kinizden de bir kelime dahi
duymak istemiyorum.

:00:33
Tamam bebeðim.
:00:39
Tamam bebeðim.
:00:45
Tanrým, bunu görecek kadar uzun
yaþadýðým için sana þükürler olsun.

:00:49
Bebeðim!
:01:06
Kalk kýzým.
:01:11
''Ziegfeld Girl'' deki
Lana Turner gibi.

:01:20
Ah tatlým.
:01:22
Ah tatlým.
:01:30
Selam.
:01:34
Ýyi misin?
Harika tatlým.

:01:37
Hangi cehennemdeydin?
Oyun ve eðlence.

:01:40
Annemin cenazesinde.
:01:43
Bunu duyduðuma
çok üzüldüm.

:01:46
Zaten babam onu çok daha
önceden öldürmüþtü.

:01:49
Bugün sadece gömdük.
:01:52
Bu da mirasým.
:01:54
Eski eldivenleri.
Hep eldiven takardý .

:01:58
O bir kurbandý
biliyor musun?


Önceki.
sonraki.