Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:06
Kalk kýzým.
:01:11
''Ziegfeld Girl'' deki
Lana Turner gibi.

:01:20
Ah tatlým.
:01:22
Ah tatlým.
:01:30
Selam.
:01:34
Ýyi misin?
Harika tatlým.

:01:37
Hangi cehennemdeydin?
Oyun ve eðlence.

:01:40
Annemin cenazesinde.
:01:43
Bunu duyduðuma
çok üzüldüm.

:01:46
Zaten babam onu çok daha
önceden öldürmüþtü.

:01:49
Bugün sadece gömdük.
:01:52
Bu da mirasým.
:01:54
Eski eldivenleri.
Hep eldiven takardý .

:01:58
O bir kurbandý
biliyor musun?

:02:03
Tatlý biriydi ama
bir kurbandý .

:02:07
Koyu bir Protestan'dý .
:02:09
Kilisede, dizlerinin üzerinde. . .
:02:12
. . . Ýsa'ya, Meryem'e, Joseph'e ve
cennetteki bütün azizlere. . .

:02:17
. . . bir ibne doðurduðu için
baðýþlanmasýný dilerdi.

:02:23
Ölene kadar
babamýn kölesiydi.

:02:26
Babamla birbirinizi
severdiniz.

:02:29
O . . .
:02:31
O Archie Bunker'ýn ateþli bir liberal
olduðunu düþünürdü.

:02:36
Her sabah annem kalkýp
ona kahvaltý hazýrlardý .

:02:42
30 yýl boyunca
her sabah.

:02:47
Þöyle derdi;
:02:49
''Selam Babacý k.
Beni seviyor musun?''

:02:53
Cevap yok.
:02:56
30 yýl boyunca her sabah. ''Selam Babacý k.
Beni seviyor musun?'' Cevap yok.


Önceki.
sonraki.