Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:02
Sakýn o kapýyý kilitleme!
Hayýr! Bunu yine yapma!

:05:06
Rusty! Demek bela istiyorsun!
Al sana bela!

:05:12
Aç þu kahrolasý kapýyý !
O paraya ihtiyacým var!

:05:15
Korkma. Çelik kapý .
:05:18
Bunu hýrsýzlara karþý mý yoksa
Sonny'e karþý mý yaptýrdým bilmiyorum.

:05:24
Eve git ve karýný döv pislik.
Yoksa polis çaðýracaðým!

:05:28
Pekala! Ama sen bittin!
Her gece geleceðim!

:05:32
Paramý vermezsen, bir makas alýp
bütün peruklarýný keseceðim!

:05:44
Adi sürtük!
:05:46
Erkek arkadaþýn bu mu?
:05:50
Her zaman böyle deðil.
:05:54
Katolik olduðu için
vicdan azabý çekiyor.

:05:58
Çünkü beni çok seviyor.
:06:00
Bunu hallederiz.
:06:02
Kadýn olmak için ameliyat
olduktan sonra . . .

:06:05
. . . bu bir daha olmaz.
:06:11
Bu nedenle ders verip
dikiþ dikiyorum.

:06:16
Gerçek bir kadýn olmak
için para biriktiriyorum.

:06:18
Þu erkek kadýn arasý garip
yaratý klara mý benzeyeceksin?

:06:22
Tam kadýn.
:06:25
Hormon iðneleri ve. . .
:06:27
. . .ameliyattan sonra.
:06:34
Aletini ve hayalarýný da
kestirecek misin?

:06:37
Katur kutur tatlým.
:06:41
Nasýl olur da bir erkek aletini ve
hayalarýný kestirir? Bunu neden yapacaksýn?

:06:45
Çünkü . . .
:06:49
. . . ben bir erkeðin vücuduna
hapsolmuþ bir kadýným tatlým.

:06:52
Sen kadýn deðilsin.
:06:55
Senin kafandaki gibi bir kadýn
olmayabilirim Walt.

:06:59
Kimsenin kafasýndaki
gibi bir kadýn deðilsin.


Önceki.
sonraki.