Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:00
Bunu hallederiz.
:06:02
Kadýn olmak için ameliyat
olduktan sonra . . .

:06:05
. . . bu bir daha olmaz.
:06:11
Bu nedenle ders verip
dikiþ dikiyorum.

:06:16
Gerçek bir kadýn olmak
için para biriktiriyorum.

:06:18
Þu erkek kadýn arasý garip
yaratý klara mý benzeyeceksin?

:06:22
Tam kadýn.
:06:25
Hormon iðneleri ve. . .
:06:27
. . .ameliyattan sonra.
:06:34
Aletini ve hayalarýný da
kestirecek misin?

:06:37
Katur kutur tatlým.
:06:41
Nasýl olur da bir erkek aletini ve
hayalarýný kestirir? Bunu neden yapacaksýn?

:06:45
Çünkü . . .
:06:49
. . . ben bir erkeðin vücuduna
hapsolmuþ bir kadýným tatlým.

:06:52
Sen kadýn deðilsin.
:06:55
Senin kafandaki gibi bir kadýn
olmayabilirim Walt.

:06:59
Kimsenin kafasýndaki
gibi bir kadýn deðilsin.

:07:03
Kendi kafamdaki gibiyim.
:07:06
Belki de bir kadýn
olmayý isteseydin . . .

:07:12
. . . bunu anlayabilirdim.
:07:17
Ama bir erkeðin çirkin bir kadýn
olmak istemesini anlayamýyorum.

:07:35
Aç kapýyý !
Fazla vaktimiz yok! Haydi!

:07:38
Walt! Vinnie'nin evine
gelmeyeceðini düþündük.

:07:41
Biz de partiyi
sana getirdik.

:07:43
Seni özledik!
Haydi baþlayalým!

:07:46
Hey çocuklar!
Waldo yeniden burada mý yoksa?

:07:49
Waldo Koontz geri döndü.
Adam gerçek bir kahraman.

:07:52
1 4 sene önce, bankadaki
o günü asla unutamam.

:07:55
43 kere dinledim.
:07:57
Bir kez daha duymak istemiyorum.
Pekala anlatmayacaðým.


Önceki.
sonraki.