Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:03
Kendi kafamdaki gibiyim.
:07:06
Belki de bir kadýn
olmayý isteseydin . . .

:07:12
. . . bunu anlayabilirdim.
:07:17
Ama bir erkeðin çirkin bir kadýn
olmak istemesini anlayamýyorum.

:07:35
Aç kapýyý !
Fazla vaktimiz yok! Haydi!

:07:38
Walt! Vinnie'nin evine
gelmeyeceðini düþündük.

:07:41
Biz de partiyi
sana getirdik.

:07:43
Seni özledik!
Haydi baþlayalým!

:07:46
Hey çocuklar!
Waldo yeniden burada mý yoksa?

:07:49
Waldo Koontz geri döndü.
Adam gerçek bir kahraman.

:07:52
1 4 sene önce, bankadaki
o günü asla unutamam.

:07:55
43 kere dinledim.
:07:57
Bir kez daha duymak istemiyorum.
Pekala anlatmayacaðým.

:08:00
Öbür herife ne oldu? Diðer güvenlik,
Joe'ya? Emekli mi oldu?

:08:05
Hayýr. Asya'nýn güneydoðusunda
çok güzel bir iþ bulmuþ.

:08:09
O zeki bir çocuktu.
Doðru.

:08:11
Walt. Artý k travestilere takýldýðýný duyduk.
Bu doðru mu?

:08:16
Binanýn içinde olduðundan ondan
konuþma dersi alýyorum.

:08:20
Binanýn içinde, geri zekalý !
:08:23
Evet Mike. Çok iyi gidiyor.
Öyle.

:08:26
''Duvar'' Walt Koontz'un Drag Queen'lerle
takýlacaðý hiç aklýma gelmezdi.

:08:30
Sen çeneni kapatacak mýsýn?
Sana bakmaktan iyidir.

:08:36
Ben bakarým.
:08:37
Paulie yok musun?
Yokum.

:08:39
Sen ve ben varýz Vinnie.
Kaðýt mý oynuyoruz?

:08:43
Çocuklar, dans kulübünden
Tia'yý hatýrlýyor musunuz?

:08:46
Walt, Tia'yý hatýrlýyorsun
deðil mi?

:08:52
Biliyor musunuz? Biz artý k gitsek
iyi olacak. Saat geç oldu.

:08:55
Buradan gitmemiz gerek.
:08:59
Fiþleri sonra dizersin.
Haydi!


Önceki.
sonraki.