Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:00
Öbür herife ne oldu? Diðer güvenlik,
Joe'ya? Emekli mi oldu?

:08:05
Hayýr. Asya'nýn güneydoðusunda
çok güzel bir iþ bulmuþ.

:08:09
O zeki bir çocuktu.
Doðru.

:08:11
Walt. Artý k travestilere takýldýðýný duyduk.
Bu doðru mu?

:08:16
Binanýn içinde olduðundan ondan
konuþma dersi alýyorum.

:08:20
Binanýn içinde, geri zekalý !
:08:23
Evet Mike. Çok iyi gidiyor.
Öyle.

:08:26
''Duvar'' Walt Koontz'un Drag Queen'lerle
takýlacaðý hiç aklýma gelmezdi.

:08:30
Sen çeneni kapatacak mýsýn?
Sana bakmaktan iyidir.

:08:36
Ben bakarým.
:08:37
Paulie yok musun?
Yokum.

:08:39
Sen ve ben varýz Vinnie.
Kaðýt mý oynuyoruz?

:08:43
Çocuklar, dans kulübünden
Tia'yý hatýrlýyor musunuz?

:08:46
Walt, Tia'yý hatýrlýyorsun
deðil mi?

:08:52
Biliyor musunuz? Biz artý k gitsek
iyi olacak. Saat geç oldu.

:08:55
Buradan gitmemiz gerek.
:08:59
Fiþleri sonra dizersin.
Haydi!

:09:05
Selam Tia.
:09:07
Sen gerçek bir kýzsýn deðil mi?
Sen çeneni kapatacak mýsýn?

:09:10
Ona aldýrma.
Beyni doðuþtan arýzalý .

:09:13
Hey Walt.
Sen çý k buradan.

:09:16
Önümüzdeki Cumartesi görüþürüz
tamam mý? Benim evde.

:09:20
Nasýlsýn?
Ýyiyim.

:09:25
Bu senin için.
:09:36
Vazoya koyabilirim.
:09:38
Bana nerede olduðunu
söyle yeter.

:09:41
Ben hallederim.
Sorun deðil.

:09:43
Hayýr. Ben yaparým.

Önceki.
sonraki.