Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:05
Selam Tia.
:09:07
Sen gerçek bir kýzsýn deðil mi?
Sen çeneni kapatacak mýsýn?

:09:10
Ona aldýrma.
Beyni doðuþtan arýzalý .

:09:13
Hey Walt.
Sen çý k buradan.

:09:16
Önümüzdeki Cumartesi görüþürüz
tamam mý? Benim evde.

:09:20
Nasýlsýn?
Ýyiyim.

:09:25
Bu senin için.
:09:36
Vazoya koyabilirim.
:09:38
Bana nerede olduðunu
söyle yeter.

:09:41
Ben hallederim.
Sorun deðil.

:09:43
Hayýr. Ben yaparým.
:10:00
Tangoyu ne kadar
sevdiðini biliyorum.

:10:04
O yüzden en sevdiðin þarkýlardan
bir kaset yaptým.

:10:12
Kalitesi o kadar iyi deðil.
:10:17
Ama dinlenir.
:10:57
Kaset için teþekkürler.

Önceki.
sonraki.