Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:00
Tangoyu ne kadar
sevdiðini biliyorum.

:10:04
O yüzden en sevdiðin þarkýlardan
bir kaset yaptým.

:10:12
Kalitesi o kadar iyi deðil.
:10:17
Ama dinlenir.
:10:57
Kaset için teþekkürler.
:11:00
Çok güzel.
:11:14
Pekala. . .
:11:21
Beni hiç dansa
kaldýrmadýn.

:11:26
Þimdi ben seni kaldýrabilirim.
Hayýr.

:11:29
Tamam.
:11:57
Hiç param yok.

Önceki.
sonraki.