Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:00
Çok güzel.
:11:14
Pekala. . .
:11:21
Beni hiç dansa
kaldýrmadýn.

:11:26
Þimdi ben seni kaldýrabilirim.
Hayýr.

:11:29
Tamam.
:11:57
Hiç param yok.
:12:03
Paradan kim bahsetti ki?
:12:45
Dur. Dur.
Anladým.

:12:52
Ne?
:12:54
Paraný Tommy ödedi.
:12:59
Bana acýyor
deðil mi?


Önceki.
sonraki.